Δωρεά Ωαρίων

Η δωρεά ωαρίων είναι μία μέθοδος με την οποία πολλά ζευγάρια έχουν καταφέρει να αποκτήσουν παιδί. Στην μέθοδο αυτή η γυναίκα δεν χρησιμοποιεί τα ωάρια της για λόγους που αναφέρονται πάρα κάτω αλλά δανείζεται τα ωάρια μιας άλλης γυναίκας ώστε αυτά να γονιμοποιηθούν με το σπέρμα του συζύγου –συντρόφου της .Τα έμβρυα που θα δημιουργηθούν θα μεταφερθούν στην μήτρα της λήπτριας η οποία θα τα κυοφορήσει .

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • πρόωρη εμμηνόπαυση
    γυναίκες με στειρότητα λόγω καρκίνου
    ύπαρξη γενετικών διαταραχών
    προχωρημένη ηλικία
    πολλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης ή φτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών 
  στην ορμονοθεραπεία

Τα ποσοστά επιτυχίας στην δωρεά ωαρίων είναι υψηλά (άνω του 60%) και σημαντικό ρολό παίζει ο σωστός συντονισμός λήπτριας και δότριας καθώς και η καλή προετοιμασία του ενδομήτριου.

Όλες οι δότριες ωαρίων είναι κάτω από 35 ετών και υποβάλλονται στις κάτωθι εξετάσεις:

 • Ομάδα αίματος rhesus
    Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
    Ηπατίτιδα B, C, HIV I+II
  •  Μυκόπλασμα, χλαμύδια, λιστέρια, σύφιλη, τοξόπλασμα και CMV
  •  Καρυότυπος και κυστική ίνωση

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ

Στην δωρεά ωαρίων η δότρια λαμβάνει ορμονοθεραπεία με σκοπό τη διέγερση των ωοθηκών ώστε να παράγει πολλά ωάρια. Ταυτόχρονα με την δότρια η λήπτρια λαμβάνει κατάλληλη αγωγή ώστε να προετοιμαστεί το ενδομήτριο να δεχθεί τα έμβρυα.

Όταν η διέγερση των ωοθηκών της δότριας φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο τότε γίνεται ωοληψία και στην συνεχεία η γονιμοποίηση των ωαρίων της δότριας με το σπέρμα του συζύγου. Μετά από δυο ή τρεις ημέρες γίνεται η εμβρυομεταφορά (η τοποθέτηση των εμβρύων στην μήτρα της λήπτριας) και σε περίπου 12 -13 ημέρες αργότερα γίνεται το τεστ κυήσεως.