Ομιλία του Ιατρού Παναγιώτη Καλιαντζή

Επιστημονικές Εκδηλώσεις Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ
Διημερίδα για τη Γονιμότητα
9 & 10 Μαρτίου 2013