Η αξιολόγηση των εμβρύων είναι ένα κρίσιμο στοιχείο των θεραπειών εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF), παρέχοντας έναν οδικό χάρτη για τους εμβρυολόγους και τους γιατρούς ώστε να καθορίσουν τα καλύτερα έμβρυα για μεταφορά, τη βέλτιστη ημέρα μεταφοράς και τον κατάλληλο αριθμό εμβρύων προς μεταφορά. Αυτό το άρθρο έχει ως στόχο να απομυθοποιήσει τη διαδικασία της ταξινόμησης των εμβρύων και να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τα ποσοστά επιτυχίας των θεραπειών εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η ταξινόμηση εμβρύων είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την εκτίμηση της ποιότητας των εμβρύων που αναπτύσσονται στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πρόκειται για ένα σύστημα που χρησιμοποιούν οι εμβρυολόγοι για να προσδιορίσουν τα έμβρυα με τις καλύτερες πιθανότητες για μια επιτυχή εγκυμοσύνη. Η ταξινόμηση γίνεται συνήθως την 3η και την 5η ημέρα μετά τη γονιμοποίηση, ενώ κάθε ημέρα παρέχει διαφορετικές πληροφορίες για την ανάπτυξη του εμβρύου.

Την Ημέρα 3, τα έμβρυα βρίσκονται στο “στάδιο της διαίρεσης”, διαιρούνται αλλά δεν αυξάνονται σε μέγεθος. Αξιολογούνται με βάση τον αριθμό των κυττάρων και τον βαθμό κατακερματισμού. Ο βαθμός 8Α την Ημέρα 3, που υποδηλώνει 6-8 ομοιόμορφα κύτταρα με κατακερματισμό μικρότερο από 10%, θεωρείται ο καλύτερος. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ ο βαθμός 8Α είναι ιδανικός, έμβρυα με χαμηλότερους βαθμούς σε αυτό το στάδιο μπορούν ακόμη να εξελιχθούν σε υγιή μωρά.

Μέχρι την Ημέρα 5, τα έμβρυα θα πρέπει να έχουν αρχίσει να ξεπερνούν το κέλυφός τους και αναφέρονται ως βλαστοκύστεις. Οι βλαστοκύστεις βαθμολογούνται με βάση τρεις παράγοντες: τον βαθμό επέκτασης, την εμφάνιση της εσωτερικής κυτταρικής μάζας (που γίνεται το μωρό) και την εμφάνιση του τροφeεκτοδέρματος (που γίνεται ο πλακούντας).

Για τη βαθμολόγηση των βλαστοκύστεων χρησιμοποιείται συνήθως το τριμερές σύστημα βαθμολόγησης των Gardner και Schoolcraft. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, σε κάθε έμβρυο βλαστοκύστης αποδίδονται τρεις ξεχωριστές βαθμολογίες ποιότητας: βαθμός έκπτυξης, ποιότητα εσωτερικής κυτταρικής μάζας και ποιότητα τροφικού εντέρου.

Ο βαθμός έκπτυξης βασίζεται στο πόσο εκτεταμένη είναι η κοιλότητα και βαθμολογείται σε κλίμακα 1-6, με το 6 να είναι το πιο εκτεταμένο. Η εμφάνιση της εσωτερικής κυτταρικής μάζας, η οποία είναι το μέρος που δημιουργεί το μωρό, βαθμολογείται για τη συμπίεση των κυττάρων με Α, Β ή Γ, με το Α να είναι το καλύτερο. Η εμφάνιση του τροφoεκτοδέρματος, το οποίο είναι το μέρος που δημιουργεί τον πλακούντα, βαθμολογείται επίσης για τον αριθμό των κυττάρων με A, B ή C, με το A να είναι το καλύτερο. Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες συνδυάζεται για να δημιουργηθεί ο βαθμός (αριθμός, γράμμα, γράμμα).

Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά για το ταξίδι σας στην εξωσωματική γονιμοποίηση; Οι καλά ανεπτυγμένες βλαστοκύστεις με υγιείς εσωτερικές δομές είναι πιο πιθανό να εξελιχθούν σε επιτυχημένες εγκυμοσύνες. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, οι μεταφορές που χρησιμοποιούν βλαστοκύστεις εξαιρετικού βαθμού (μεγαλύτερες από 3ΑΑ για παράδειγμα) έχουν ποσοστό κλινικής εγκυμοσύνης περίπου 65%. Όταν ο βαθμός της βλαστοκύστης είναι μέτριος (για παράδειγμα 4BB, 4AC, 4CA, 2AB, 2BA), το ποσοστό εγκυμοσύνης είναι περίπου 50%. Οι βλαστοκύστεις κακής ποιότητας (3BC, 4CB, 4CC, 2BB) επιτυγχάνουν ποσοστό εγκυμοσύνης μόλις 33%.

Ταξινόμηση βλασοκύστεων στο fertilitycare.gr
Πως ταξινομούνται οι βλαστοκύστεις

Στο παραπάνω διάγραμμα οι πιο επιθυμητές ποιότητες βλαστοκύστης είναι με μπλε χρώμα. Αυτές έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα εγκυμοσύνης. Αντίθετα αυτές που βρίσκονται στην πορτοκαλί περιοχή θεωρούνται φτωχές. Οι βλαστοκύστεις στις κόκκινες περιοχές δεν είναι βιώσιμες και πιθανότατα απορρίπτονται. Φυσικά, η πραγματική πιθανότητα εγκυμοσύνης εξαρτάται από περισσότερα στοιχεία από την ποιότητα των εμβρύων σας. Η ηλικία σας πρώτα από όλα αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα. Είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα και ίδιας ποιότητας έμβρυα που προέρχονται από γυναίκες διαφορετικής ηλικίας δεν έχουν σε καμία περίπτωση το ίδιο ποσοστό επιτυχίας. Η σωστή προετοιμασία σας και η ικανότητα του εμβρυολόγου παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην τελική επιτυχία. Παρόλα αυτά αποτελούν ένα καλό οδηγό για τη σχετική αξία των εμβρύων που παρουσιάζονται στην έκθεση της 5ης ημέρας της εξωσωματικής γονιμοποίησής σας.

Η ταξινόμηση των εμβρύων είναι μια συναρπαστική και πολύπλοκη διαδικασία που συνδυάζει την επιστήμη, την εμπειρογνωμοσύνη και λίγο μυστήριο. Καθώς συνεχίζουμε να μαθαίνουμε περισσότερα για τις περιπλοκές της ανθρώπινης αναπαραγωγής, η διαδικασία της ταξινόμησης εμβρύων θα συνεχίσει να εξελίσσεται, προσφέροντας νέες γνώσεις και δυνατότητες για τα ζευγάρια που υποβάλλονται σε θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σε επόμενα άρθρα θα μιλήσουμε για την εμβρυοσκόπηση και την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τεχνικές που χρησιμοποιούμαι στην μονάδα μας για την ταξινόμηση των εμβρύων

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, ενώ η ταξινόμηση εμβρύων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, δεν αποτελεί εγγύηση επιτυχίας. Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι σύνθετη και πολύπλευρη και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η ποιότητα του σπέρματος και των ωαρίων, η υγεία της γυναίκας, η ικανότητα της ιατρικής ομάδας, ακόμη και παράγοντες που δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί πλήρως.

Η ποιοτική διαβάθμιση εμβρύων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης εγκυμοσύνης και να μεταφέρει την επιτυχία στην πρώτη προσπάθεια επιλέγοντας πρώτα τα καλύτερα έμβρυα . Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην καθοδήγηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες κάθε εμβρύου.