Προεμφυτευτική Διάγνωση

  • Στην ιατρική και ειδικότερα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή η προεμφυτευτική διάγνωση αναφέρεται στις εξετάσεις που γίνονται στα έμβρυα πριν τα εμφυτεύσουμε στη μήτρα. Αποτελεί άλλη μια μέθοδο προγεννητικής διάγνωσης. Με την μέθοδο αυτή ελέγχουμε τα έμβρυα με πιθανές χρωμοσωμιακές ανωμαλίες ώστε να αποκλείσουμε διακοπή κυήσεως σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης.

  • ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
  •   Ύπαρξη χρωμοσωμιακής ανωμαλίας σε έναν ή και στους δύο γονείς
  •   Ύπαρξη γενετικού νοσήματος σε έναν ή και στους δύο γονείς (μεσογειακή αναιμία, αιμορροφιλία, κυστική ίνωσηκ.ά)
  •   Ιστορικό καθ’εξιν αποβολών
  • •  Επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης