Ин витро оплождане и акупунктура

Понякога жените, които подкрепят алтернативните терапии, ме питат за влиянието на акупунктурата върху успеха на процедурата по ин витро оплождане и дали го прилагам.

Акупунктурата теоретично може да подпомогне процедурата по ин витро оплождане поради релаксацията, която предлага, както и увеличаването на перфузията на матката и много отделения за асистирана репродукция в чужбина дават възможността на жени, които желаят това, да се подложат на акупунктура преди и след трансфера на ембриони.

Проведени са няколко различни изследвания по отношение на акупунктурата и ин витро оплождането. От тях някои показват повишаване на процентите на успеваемост при жени, които са били подложени на акупунктура преди трансферз на ембриони, а други не са показали значителен ефект. Така че бихме обобщили, че резултатите не показват ясна връзка между акупунктурата и успеха.