Γονιμότητα με τα τον καρκίνο

Плодовитост след раково заболяване

Как могат жените да поддържат плодовитостта си и да имат дете след лечение на раково заболяване?

Жените, които са били диагностицирани с рак трябва да се справят с много проблеми и един от тях са последиците от леченията върху тяхната плодовитост и способността да имат дете в бъдеще. Изследванията показват, че 75% от жените, които имат рак искат да имат дете в бъдеще.

В случай на рак, подобренията при лечението на рака и повишеният процент на преодоляването му доведоха до необходимостта от задържане на плодовитостта. Акцентът вече е поставен върху качеството на живот след лечението на раковото заболяване. Леченията на раковите заболявания (лъчева терапия,

химиотерапия, хирургия) може да повлияят на плодовитостта на жената, причинявайки увреждане на тъканта на яйчника, Освен това продължителността на лечението в комбинация с възрастта на жената играе важна роля поради неизбежното стареене на яйчника. Преди да бъдат подложени на терапии, жените трябва да бъдат информирани за възможността да задържат плодовитостта си или чрез замразяване на яйцеклетки, или чрез криоконсервиране на яйчниковата тъкан.

Поради тези причини е важно да има сътрудничество между лекарите, които са поели лечението, и гинеколог, който е специалист в асистираната репродукция, така че да има правилното лечение, за да може жената да поддържа фертилитета си и да се сдобие с дете в бъдеще.

 

Как леченията на раковите заболявания влияят на плодовитостта на жената?

Влиянието на химиотерапевтичните лекарства варира от нула до пълна яйчникова недостатъчност и менопауза. Степента на увреждането зависи от възрастта на жената и вида на лекарството.

Хирургичното лечение може да включва отстраняване на матката или яйчниците (хистеректомия, овулация).

Лъчевата терапия в областта на таза може да причини увреждане на яйчниците и яйцеклетките. Някои жени може да навлязат

преждевременно в менопауза, поради увреждане на тъканите на яйчниците.Тези жени не могат да имат дете, ако преди началото на лечението не се направи процедура по задържане на плодовитостта им. Също така лъчевата терапия уврежда матката.

Операция или лъчева терапия в мозъчната област може да повлияе върху функцията на хипофизата и хормоните, които ежемесечно стимулират яйчниците и да се наруши репродуктивната способност на жената.

Как може да се задържи плодовитостта?

Най-добрият метод със задоволителен процент на успеваемост е замразяването на яйцеклетки. Жената приема хормони (преди да започне лечението на раковото лечение и след консултация с онкологичния екип), за да произведе яйцеклетките, които след като ги приемем с метода на вземане на яйцеклетките, ги замразяваме.Протоколите, които използваме, може, предвид обстоятелствата, да се различават по отношение на класическата процедура по ин витро оплождане и лекарства с антиестрогенно действие като тамоксифен и летрозол, могат да бъдат добавени към лечението. В случай, че има съпруг, тогава може да се направи замразяване на ембриони след като оплодим яйцеклетките  със спермата.

Съществува и методът на криоконсервация на яйчниковата тъкан, при който лапароскопски или с лапаротомия отстраняваме част от яйчника и го замразяваме и след това след края на лечението на раковото заболяване се прави трансплантация на яйчниковата тъкан.

Задържането на плодовитостта е много важна част от качеството на живот при жени, които са диагностицирани с рак и са в репродуктивна възраст.

 

Задържането на плодовитостта по същество означава способността на жена или двойка да създадат семейство, когато те пожеалят това.

Панайотис Калиандзис

Акушер-гинеколог

Специалист по ин витро оплождане и фертилитет