Проценти на успеваемост от процедурите на инвитро оплождане

Подхождаме към всяка двойка индивидуално в опита й да придобие дете. По този начин създаваме доверие и така постигаме възможно най-добрите резултати.

 

Процентите на успех от месец януари 2014г. до месец декември 2018г. са представени в графиката по-долу:

  • Γυναίκες