Увеличаване на процентите на успеваемост с Assisted Hatching

Assisted Hatching е техника, която прилагаме, за да увеличим вероятностите ембрионът да бъде имплантиран в матката.

Около плода има прозрачна зона, която го заобикаля в първите дни от развитието им. В някои случаи тази зона може да бъде по-дебела и по-твърда (при възрастни жени), което затруднява имплантирането на плода в матката. Чрез създаване на дупка със специални манипулации в лабораторията (с лазер) увеличаваме вероятностите за закрепване на ембриона. Техниката се изпълнява малко преди прехвърлянето на ембриона към всеки плод поотделно.

Този метод, разбира се, не трябва да се прилага без индикации, тъй като съществува опасност от нараняване на плода и трябва да прилага в сътрудничество и при съвместно решение с ембриолога.

Панайотис Калианцис

Акушер-гинеколог

Специалист по ин витро оплождане