Scratching (нараняване) на ендометриума

Scratching (нараняване) на ендометриума

е метод, който увеличава процента на успеваемост при ин витро оплождане.

Успеваемостта при ин витро оплождане зависи от възрастта на жената, качеството на ембрионите и качеството на ендометриума.

Много пъти, въпреки факта, че прехвърляме ембриони с добро качество на жена с добър ендометриум, няма бременност. Някои изследвания показват, че когато причиним леко нараняване на ендометриума, вероятностите ембрионът да бъде имплантиран в матката се увеличават.

Това е метод, който се прилага в случаи на повтарящи се неуспешни опити, за които няма очевидна причина, поради която не се постига бременност.

Как може да се обясни това повишаване на приемливостта на ендометриума?

Не е ясна причината, поради която вероятностите за бременност се увеличават. Една от теориите е, че увреждането на ендометриума причинява възпалителна реакция в ендометриума.

Има вероятност по време на процеса на регенерация след нараняването ендометриумът да се подобри и шансовете за имплантация да се увеличат, защото могат да се отделят растежни фактори, хормони и цитокини, които правят ендометриума по-възприемчив.

Също така може да се активизират гени, които помагат на ендометриума да приеме ембрионите.

Как се прави scratching на ендометриума?

По няколко начина:

1) При хистероскопията това е най-добрият метод, защото в същото време проследяваме ендометриума с камерата.

Във видеото, което следва, правим малки cuts в долната част на матката със специални ножици.

2) С леко остъргване

3) На ниво външен пациент със специален катетър (pipelle)

Резултатите при много случаи, които сме направили досега, са отлични.

Ако желаете да научите повече за Scratching на ендометриума, попълнете следната бланка или се обадете на телефон в България 0889312 664, 0030 210 7717726.